W razie uwag lub problemów technicznych związanych z wypełnianiem formularza, prosimy o kontakt pod adres: pefs.uwagi@ciz.walbrzych.pl

Newsletter

Aktualności

Dodano 2014-03-26:

 

Szanowni Państwo Liderzy!

Informujemy, że został zmodyfikowany załącznik 8b - Deklaracja uczestnictwa w projekcie.

Prosimy od dnia dzisiejszego o stosowanie aktualnej wersji formularza.

 

Dodano 2014-01-10:

Szanowni Państwo dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice, uczniowie,
zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji Targów pracy i zawodów
organizowanych od. godz. 10.30 do 14.00 w dniach:

- 10 lutego br. w Jeleniej Górze

w siedzibie Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej, przy ul. Lwóweckiej  18, Budynek nr 1 – Rektorat (aula),

- 11 lutego br. w Wałbrzychu,

w siedzibie Regionalnego Centrum Promocji Gospodarczej, przy ul. Wysockiego 10,

- 12 lutego br. w Legnicy,

w siedzibie Letia Business Center, przy ul. Rycerskiej 24,

- 13 lutego br. we Wrocławiu,

w siedzibie Wrocławskiego Centrum Kongresowego, przy ul. Wystawowej 1 (Hala Stulecia).

Targi zorganizowane są przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach projektu systemowego realizowanego z PO KL pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II”, którego Beneficjentem Systemowym jest Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego a realizatorem - Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu.

Swoją ofertę edukacyjną przedstawią zawodowe szkoły ponadgimnazjalne z terenu naszego województwa, uczelnie wyższe, a instytucje rynku pracy oraz  pracodawcy przedstawią m.in. wymagania rynku pracy.

Celem Targów jest rozwój współpracy szkół zawodowych z pracodawcami i uczelniami wyższymi oraz promocja kształcenia zawodowego na terenie naszego województwa.

Prezentacje uczestników dostarczą uczniom informacji przydatnych do planowania drogi edukacyjnej i rozwoju zawodowego, będą promowały kształcenie całożyciowe, pogłębią wiedzę młodzieży
o zawodach, pracodawcach i rynku pracy. Znadziesz tam także firmy oferujące różnego rodzaju kursy i szkolenia kwalifikacyjne i doskonalące skierowane, do uczniów, osób poszukujących pracy oraz już pracujących.

Wszelkich informacji nt. organizacji Targów udzielą Państwu kierownik biura projektu Pani Izabela Wiśniewska (tel. 608 629 024)

Dodano 2013-12-24

kartka mkz

Dodano 2013-12-10

Szanowni Państwo Liderzy!

 Informujemy, że został zmodyfikowany załącznik 8c - Obowiązkowy formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu (WRESJA 4).

Dodano nowe pole: Rodzaj udzielonego wsparcia - INNE (konkurs na najlepszego ucznia w zawodzie).

 

Dodano 2013-12-02

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 2 grudnia 2013r. zmieniliśmy siedziby biur subregionalnych w Wałbrzychu i w Jeleniej Górze. Poniżej nowe adresy biur:

WAŁBRZYCH:

Biuro subregionalne Wałbrzych

Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 5 w Wałbrzychu im. Maksymiliana Tytusa Hubera,

ul. Ogrodowa 2a; 58-306 Wałbrzych

tel.: 608 625 268

Coraz częściej mówi się także o skuteczności oleju konopnego w leczeniu różnych dolegliwości, nawet tak poważnych jak rak dlatego w odpowiedzi na wiele pytań gdzie taki olej konopny na raka kupić podajemy link do strony która odpowiada na pytanie gdzie kupić olej konopny na raka

JELENIA GÓRA:

Biuro subregionalne Jelenia Góra

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu – Filia w Jeleniej Górze
ul. 1 Maja 43,

58-500 Jelenia Góra

tel.: 608 623 592