W razie uwag lub problemów technicznych związanych z wypełnianiem formularza, prosimy o kontakt pod adres: pefs.uwagi@ciz.walbrzych.pl

Newsletter

Papier firmowy

Obowiązujące wzory dokumentów Data publikacji Wersje archiwalne
Orientacja pionowa - wersja czarno-biała 2012-11-13
Orientacja pozioma - wersja czarno-biała 2012-11-13
Orientacja pionowa - wersja kolorowa 2012-11-13
Orientacja pozioma - wersja kolorowa 2012-11-13