W razie uwag lub problemów technicznych związanych z wypełnianiem formularza, prosimy o kontakt pod adres: pefs.uwagi@ciz.walbrzych.pl

Newsletter

Dla Nauczycieli

Aktualnie obowiązujące wzory dokumentów Data publikacji Wersje archiwalne Wypełnione wzory
Wzór miesięcznej ewidencji godzin pracy - zał. nr 3a 2012-03-12
Wytyczne dotyczące realizacji zadań w ramach Szkolnych Programów Rozwojowych 2013-09-26

Wytyczne dot. realizacji zadań w ramach SzPR (2012-09-11)

Wytyczne dot. realizacji zadań w ramach SzPR (2011-08-17)

Program realizacji zajęć - zał. nr 1 2012-10-03 Program realizacji zajęć - zał. nr 1 (2011-08-17)
Ramowy harmonogram realizacji zajęć - zał. nr 2 2012-10-03

Ramowy harmonogram realizacji zajęć (2012-02-27)

Ramowy harmonogram realizacji zajęć (2011-12-12)

Ramowy harmonogram realizacji zajęć (2011-08-17)

Miesięczny harmonogram realizacji zajęć dla wykonawcy - zał. nr 3 2013-09-26

Miesięczny harmonogram realizacji zajęć dla wykonawcy (2012-02-27)

Miesięczny harmonogram realizacji zajęć dla wykonawcy (2011-12-12)

Miesięczny harmonogram realizacji zajęć dla wykonawcy (2011-08-17)

Tabelaryczne zestawienie godzin zrealizowanych w miesiącu - zał. nr 4 2013-09-26

Tabelaryczne zestawienie godzin zrealizowanych w miesiącu (2012-02-27)

Tabelaryczne zestawienie godzin zrealizowanych w miesiącu (2011-12-12)

Tabelaryczne zestawienie godzin zrealizowanych w miesiącu (2011-08-17)

Okresowe sprawozdanie z realizacji zadań (2011-08-17) Okresowe sprawozdanie z realizacji zadań

Dziennik zajęć pozalekcyjnych - zał. nr 7

Dzienniki PP i DZ

2013-09-26

Dziennik zajęć pozalekcyjnych (2011-09-11)

Dziennik zajęć pozalekcyjnych (2011-08-17)

Lista uczestników zajęć - zał. nr 8a 2012-10-03 Lista uczestników zajęć - zał. nr 8a (2011-08-17)
Deklaracja uczestnictwa w projekcie - zał. nr 8b 2014-03-26

Deklaracja uczestnictwa w projekcie (2013-09-26

Deklaracja uczestnictwa w projekcie (2012-02-27)

Deklaracja uczestnictwa w projekcie (2012-01-02)

Deklaracja uczestnictwa w projekcie (2011-08-17)

Obowiązkowy formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu - zał. nr 8c

 

2013-12-10

Obowiązkowy formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu - zał. nr 8c (2013-09-09) 

Obowiązkowy formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu - zał. nr 8c (2012-10-03) 

 

Obowiązkowy formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu (2012-09-10)

Obowiązkowy formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu (2012-02-27)

Obowiązkowy formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu (2012-01-02)

Obowiązkowy formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu (2011-10-28)
Obowiązkowy formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu (2011-08-17)

Karta porady indywidualnej (2011-08-17)
Wzór A (tylko składka zdrowotna)  2012-10-03 Rachunek do umowy zlecenia (2011-11-24)
Rachunek do umowy zlecenia (2011-08-17)
Rachunek do umowy zlecenia (2011-10-27)
Rachunek do umowy zlecenia (2011-11-07)
Wzór B (wszystkie składki)  2012-10-03
Wzór C (bez składek)  2012-10-03
Instrukcja wystawiania rachunków do umów zawartych w ramach konsorcjum  2012-10-03
Wykaz dokumentów wymaganych od nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczne
(KK, DW, PP, DZ)
 2012-09-26