W razie uwag lub problemów technicznych związanych z wypełnianiem formularza, prosimy o kontakt pod adres: pefs.uwagi@ciz.walbrzych.pl

Newsletter

Wzór Szkolnego Programu Rozwojowego na rok 2013/2014

Aktualnie obowiązujące wzory dokumentów Data publikacji Wersje archiwalne Wypełnione wzory
Wzór Szkolnego Programu Rozwojowego, planowany do realizacji w okresie roku szkolnego 2013/2014 2013-04-05 Wzór Szkolnego Programu Rozwojowego, planowany do realizacji w okresie roku szkolnego 2012/2013 (2012-04-20)  
Załącznik nr 1 do Szkolnego Programu Rozwojowego 2013-04-05 Załącznik nr 1 do Szkolnego Programu Rozwojowego (2012-04-20)  
Karta informacyjna o przeprowadzonej diagnozie wykorzystanej do tworzenia programów zajęć 2013-04-05 Karta informacyjna o przeprowadzonej diagnozie wykorzystanej do tworzenia programów zajęć (2012-04-20)  

DOKUMENTY ROZLICZENIOWE

Dla Liderów

Aktualnie obowiązujące wzory dokumentów Data publikacji Wersje archiwalne Wypełnione wzory
Wzór miesięcznej ewidencji godzin pracy - Zał.3a 2012-03-12    

 

Wytyczne dotyczące realizacji zadań
w ramach Szkolnych Programów Rozwojowych

2013-09-26

Wytyczne dotyczące realizacji zadań w ramach Szkolnych Programów Rozwojowych
(2012-09-12)

Wytyczne dotyczące realizacji zajęć (2011-08-19)

 
 
Ramowy harmonogram realizacji zajęć dydaktycznych w ramach SzPR - zał. nr 9 2012-10-04

Ramowy harmonogram realizacji zajęć dydaktycznych w ramach SzPR (2011-12-12)

Ramowy harmonogram realizacji zajęć dydaktycznych w ramach SzPR (2011-08-19)

 
Miesięczny harmonogram realizacji SzPR - zał. nr 10 2013-09-26

Miesięczny harmonogram realizacji SzPR (2011-08-19)

Miesięczny harmonogram realizacji SzPR
Okresowe sprawozdanie z realizacji SzPR zał. nr 11 2013-09-26

Okresowe sprawozdanie z realizacji SzPR
(2012-02-27)

Okresowe sprawozdanie z realizacji SzPR (2011-12-12)

Okresowe sprawozdanie z realizacji SzPR (2011-08-19)

 

 
Zestawienie zrealizowanych godzin w szkole - zał. nr 12 2012-10-04

Zestawienie zrealizowanych godzin w szkole (2011-12-12)

Zestawienie zrealizowanych godzin w szkole (2011-08-19)

 
Wzór D (tylko składka zdrowotna) 2012-10-04 Rachunek do umowy zlecenia (2011-11-24)  
Rachunek do umowy zlecenia (2011-08-19)
Rachunek do umowy zlecenia (2011-11-07)
Wzór DD (staze tylko składka zdrowotna) 2012-10-04    
Wzór E (wszystkie składki bez chorobowego) 2012-10-04    
Wzór EE (wszystkie składki z chorobowym) 2013-07-12    
Protokół przekazania zbiorczego zestawienia dokumentów zgłoszeniowych uczestników projektu (PEFS)
- zał. nr 15
2012-09-27    
Protokół przekazania dokumentacji finansowej związanej z realizacją SZPR - zał. nr 16 2012-10-04