W razie uwag lub problemów technicznych związanych z wypełnianiem formularza, prosimy o kontakt pod adres: pefs.uwagi@ciz.walbrzych.pl

Newsletter

Praktyki / staże

Aktualnie obowiązujące wzory dokumentów Data publikacji Wersje archiwalne Wypełnione wzory
Umowa 2014-01-31

Umowa (2013-03-12)

Umowa (2012-11-22)

Umowa (2012-10-17)

Umowa (2012-04-10) 

Umowa (2011-09-20)

 
 
2013-09-06

 

Oświadczenie - zał. nr 4 2011-12-12 Oświadczenie (2011-09-20)
Oświadczenie o odstąpieniu od żądania zwrotu kosztów poniesionych podczas realizacji praktyki/stażu - zał. nr 6 2011-09-20
Dzienniczek - zał. nr 2 2011-09-20
Ramowy program - zał. nr 1 2012-10-17 Ramowy program
(2011-10-05)
Informacja o projekcie (oznaczenie pomieszczeń w których odbywają się zajęcia - zał. 7) 2011-09-20
Rozliczenie kosztów (zał. 5) 2012-04-10 Rozliczenie kosztów
(2011-09-20)
Rozliczenie kosztów (zał. 5a) 2012-04-10
Certyfikat - zał. nr 3 2011-09-20
Obowiązkowy formularz zgłoszeniowy instytucji w której odbywa się praktyka/staż 2013-09-10

 

Staże feryjne

Aktualnie obowiązujące wzory dokumentów Data publikacji Wersje archiwalne Wypełnione wzory
Umowa 2014-01-31

Umowa (2013-03-12)

Umowa (2012-11-22)

Umowa (2012-10-17)

Umowa (2012-07-27)

Umowa (2012-06-06)

Umowa (2012-04-30)

Umowa (2012-04-10)

Umowa (2012-02-09)

 
 
 2013-09-06

 

Oświadczenie - zał. nr 4 2012-04-30 Oświadczenie (2012-02-09)
Oświadczenie o odstąpieniu od żądania zwrotu kosztów poniesionych podczas realizacji stażu - zał. nr 6 2012-04-30 Oświadczenie o odstąpieniu od żądania zwrotu kosztów poniesionych podczas realizacji stażu (2012-02-09)
Dzienniczek - zał. nr 2 2012-04-30 Dzienniczek (2012-02-09)
Ramowy program - zał. nr 1 2012-04-30 Ramowy program (2012-02-09)
Informacja o projekcie (oznaczenie pomieszczeń w których odbywają się zajęcia - zał. 7) 2012-04-30 Informacja o projekcie (oznaczenie pomieszczeń w których odbywają się zajęcia - zał. 7) (2012-02-09)
Rozliczenie kosztów (zał.5) 2012-04-10 Rozliczenie kosztów
(2012-02-09)
Rozliczenie kosztów (zał. 5a) 2012-04-10
Rozliczenie mniejszych kosztów - (nie dotyczy) 2012-04-30 Rozliczenie mniejszych kosztów (2012-02-09)
Certyfikat - zał. nr 3 2012-04-30 Certyfikat (2012-02-09)
Zgoda rodzica na staż 2012-04-30 Zgoda rodzica na staż (2012-02-09)

 

Praktyczna nauka zawodu/staż

dla uczniów Zasadniczych Szkół Zawodowych

Aktualnie obowiązujące wzory dokumentów Data publikacji Wersje archiwalne Wypełnione wzory
Umowa 2014-01-31

Umowa (2013-03-12)

Umowa (2012-11-22)

Umowa (2012-10-17)

Umowa (2012-04-10)

Umowa (2012-02-09)

 
 
2013-09-06

 

Oświadczenie - zał. nr 4 2012-02-09
Oświadczenie o odstąpieniu od żądania zwrotu kosztów poniesionych podczas realizacji stażu - zał. nr 6 2012-02-09
Dzienniczek - zał. nr 2 2012-02-09
Ramowy program - zał. nr 1 2012-02-09
Informacja o projekcie (oznaczenie pomieszczeń w których odbywają się zajęcia - zał. 7) 2012-02-09
Rozliczenie kosztów (zał. 5) 2012-04-10 Rozliczenie kosztów
(2012-02-09)
Rozliczenie kosztów (zał 5a) 2012-04-10
Rozliczenie mniejszych kosztów (nie dotyczy) 2012-02-09
Certyfikat - zał. nr 3 2012-02-09