W razie uwag lub problemów technicznych związanych z wypełnianiem formularza, prosimy o kontakt pod adres: pefs.uwagi@ciz.walbrzych.pl

Newsletter

DOKUMENTACJA PEFS

PRZYPOMINAMY!
Uczestnik projektu jest zobowiązany do wypełnienia obowiązkowego formularza zgłoszeniowego (PEFS) z każdej formy wsparcia, w której bierze udział w ramach projektu, tj.:
zajęcia KK, DW, doradztwo DZ, opieka PP, staż/praktyka zawodowa, zajęcia praktyczne (1 – dniowe), wyjazdy specjalistyczne (3 – dniowe), fora zawodowe, targi pracy, wycieczki zawodoznawcze, kursy kwalifikacyjne, projektu zawodoznawcze.

Natomiast deklarację uczestnictwa w projekcie uczestnik wypełnia tylko raz, gdy przystępuje do udziału w projekcie (po raz pierwszy bierze udział w którejkolwiek z form wsparcia).

 

Aktualnie obowiązujące wzory dokumentów Data publikacji Wersje archiwalne
Deklaracja uczestnictwa w projekcie - zał. nr 8b 2014-03-26

Deklaracja uczestnictwa w projekcie (2013-10-07)

Deklaracja uczestnictwa w projekcie (2013-09-26)

Deklaracja uczestnictwa w projekcie (2013-09-06)

Deklaracja uczestnictwa w projekcie (2012-02-27)

Deklaracja uczestnictwa w projekcie (2012-01-02)

Deklaracja uczestnictwa w projekcie (2011-08-17)

Obowiązkowy elektroniczny formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu - zał. nr 8c 2012-11-07

Obowiązkowy formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu (2012-09-10)  

Obowiązkowy formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu (2012-02-27)
Obowiązkowy formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu (2012-01-02)

Obowiązkowy formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu (2011-10-28)
Obowiązkowy formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu (2011-08-17)