W razie uwag lub problemów technicznych związanych z wypełnianiem formularza, prosimy o kontakt pod adres: pefs.uwagi@ciz.walbrzych.pl

Newsletter

Kursy kwalifikacyjne zawodowe

Aktualnie obowiązujące wzory dokumentów Data publikacji Wersje archiwalne Wypełnione wzory
Wzór certyfikatu 2012-03-30 Certyfikat
(2011-11-29)
Certyfikat
Regulamin rekrutacji na kurs 2012-04-16

Regulamin rekrutacji na kurs (2011-08-29)

Regulamin rekrutacji na kurs(2011-10-31)

Regulamin rekrutacji (2012-03-30)

Prośba o przyjęcie na kurs 2012-03-30 Wniosek o przyjęcie na kurs
(2011-08-29)
Wytyczne dotyczące realizacji kursów 2013-04-17

Wytyczne dotyczące realizacji kursów (2012-04-16)

Wytyczne dotyczące opracowania i realizacji kursów
(2011-08-29)

Wytyczne dotyczące realizacji kursów (2012-03-30)

Załącznik nr 1: Ramowy harmonogram kursu 2012-03-30 Ramowy harmonogram kursu(2011-08-29)
Załącznik nr 2: Miesięczny harmonogram kursu 2012-03-30 Miesięczny harmonogram kursu (2011-08-29)
Załącznik nr 3: Lista uczniów zakwalifikowanych 2012-03-30 Lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w kursie (2011-08-29)
Dziennik kursu 2012-03-30

Dziennik kursu
(2011-08-29)

Protokół z egzaminu 2012-03-30 Protokół z egzaminu
(2011-08-29)
Rejestr wydanych zaświadczeń 2012-03-30 Rejestr zaświadczeń i certyfikatów
(2011-08-29)
Zaświadczenie o ukończeniu kursu 2012-03-30 Zaświadczenie o ukończeniu kursu
(2011-08-29)
Oznaczenie sali MKZ II kolor 2012-03-30

Oznaczenie miejsca
(2011-08-29)

Oznaczenie sali MKZ II czarno - białe 2012-03-30
Protokół odbioru dokumentu 2012-03-30 Protokół odbioru
(2011-08-29)
Protokół odbioru wraz z kalkulacją 2012-03-30
Załącznik nr 8 - ankieta dla uczniów 2013-11-18