W razie uwag lub problemów technicznych związanych z wypełnianiem formularza, prosimy o kontakt pod adres: pefs.uwagi@ciz.walbrzych.pl

Newsletter

 Ankiety dla uczniów

Tytuł  ankiety Data publikacji Wersje archiwalne Wypełnione wzory

Zajęcia dodatkowe dla uczniów

2013-09-09    

Wyjazdowe zajęcia specjalistyczne 

2014-06-06    

Zagraniczne targi branżowe

2013-10-07    

Ankieta Ewaluacyjna

2014-05-30    

 

 

Ankiety dla liderów

Tytuł ankiety Data publikacji Wersje archiwalne Wypełnione wzory
Badanie efektów realizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych -  DW - przedmioty zawodowe 2013-04-16    
Badanie efektów realizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych -  DW - przedmioty ogólne 2013-04-16    
Badanie efektów realizacji dodatkowych zajęć dydaktycznych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych - KK 2013-04-16