W razie uwag lub problemów technicznych związanych z wypełnianiem formularza, prosimy o kontakt pod adres: pefs.uwagi@ciz.walbrzych.pl

Newsletter

2011-12-09 Spotkanie robocze we Wrocławiu
Stan realizacji projektu Edyta Sobala
Projekty zawodoznawcze Urszula Przystalska
Doposażenie pracowni zawodowych – stan realizacji zadania Katarzyna Kiek